Newsletter
Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem bieżących informacji na temat wydarzenia prosimy o wypełnienie formularza:

Patron honorowy
URE
Partner medialny
wysokie napięcie

Program

WYDARZENIE POPRZEDZAJĄCE
SEMINARIUM - STAN I PERSPEKTYWY FUNKCJONOWANIA ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE
19 CZERWCA 2017

13:30 - 13:45 Otwarcie i powitanie gości seminarium
13:35 - 14:15

Sytuacja na rynku zielonych certyfikatów – co dalej?

Zniesienie obowiązku zakupu energii przez sprzedawcę zobowiązanego po tzw. cenie URE – konsekwencje dla źródeł OZE i rynku energii. Przegląd wybranych strategii handlowych - Piotr Wąsik, Enteneo Energy Trading

 

14:15 - 15:30

Praktyczne sposoby przeciwdziałania skutkom zmian – roszczenia inwestorów – dr Rafał Morek - K&L Gates
Kto i w jaki sposób może podnosić roszczenia związane z koniecznością zakończenia projektów EW w toku, brakiem aukcji dla EW oraz załamaniem systemu zielonych certyfikatów? Jak łączyć siły inwestorów i optymalizować koszty postępowań?

Najnowsze rozwiązania w podatku od nieruchomości – Adrian Jonca,  Katarzyna Stec – K&L Gates 
Jakie są sposoby na uchronienie się od skokowego wzrostu podatku od nieruchomości? Aktualne interpretacje i orzecznictwo, kwestia przeszacowania aktywów farm wiatrowych oraz inne działania 

15:30 - 15:45 Przerwa
15:45 - 17:00

Ustawa o OZE – najnowsze zmiany
Omówienie kluczowych dylematów prawnych związanych z funkcjonowaniem systemu aukcyjnego –  Wiktoria Rogaska, Oskar Waluśkiewicz, dr Karol Lasocki – K&L Gates

 • Aukcje – co dalej
 • Regulamin aukcji – praktyczne problemy prawne z niego wynikające
17:30 - 18:30 Przerwa
17:30 - 18:30

Pomoc publiczna w systemie aukcyjnym - Rafał Brodecki, Crido Taxand

Źródła pomocy inwestycyjnej dla OZE - Łukasz Kościjańczuk, Crido Taxand

19:00 Koktajl dla członków PSEW (Hotel Narvil Conference & Spa)

 

DZIEŃ PIERWSZY
20 CZERWCA 2017
10:00 – 12:30

Sesja plenarna (SALA MISSISSIPI)
Zrównoważona energetyka dla Polski-miejsce poszczególnych technologii

Miejsce energetyki wiatrowej w bezpiecznym i zrównoważonym miksie energetycznym

Prezentacja wprowadzająca: dr Christian Schnell, Instytut Jagielloński
Prezentacja wprowadzająca: Ewelina Daniel, DG Energy, Komisja Europejska

Moderator: red. Bartłomiej Derski, WysokieNapiecie.pl

http://wysokienapiecie.pl/images/wn%20logo%20-%20b.tlo.png

ZAGADNIENIA:

 • Jak dywersyfikacja profilu wytwórczego przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa?
 • Jak uwzględniać zmiany kosztów poszczególnych technologii w projektowaniu miksu energetycznego?
 • Jakie wyzwania stoją przed Krajowym System Elektroenergetycznym w związku z rosnącą rolą rozproszonej generacji OZE?
 • Jak połączenia elektroenergetyczne między krajami sąsiednimi mogą wspomóc krajowe systemy elektroenergetyczne w integrowaniu OZE w sieci?
 • Jakie szansie i ryzyka dla Polski niesie za sobą Pakiet Zimowy?

UCZESTNICY:

 • Jan Staniłko, Ministerstwo Rozwoju
 • Ewelina Daniel, DG Energy, Komisja Europejska
 • Klaus Steen Mortensen, Prezes Zarządu Vestas Northern Europe
 • Dr Andreas Schröter, Wiceprezes Zarządu, DNV GL – Energy
 • Robert Paprocki, Doradca Zarządu PSE S.A.
 • Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii
 • Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego
 • Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu PSEW
12:30 – 13:15 Lunch
13:15 – 14:45

(SALA MISSISSIPI)

Możliwości współpracy między różnymi technologiami wytwarzającymi e.e. - regulacje prawne, doświadczenia i rola samorządów lokalnych
Moderator: Łukasz Zagórski, PSEW

ZAGADNIENIA:

 • Jakie są dostępne formy współpracy między OZE?
 • Która forma niesie za sobą najwięcej korzyści?
 • Co rząd musiałby zrobić, żeby proponowane przez niego koncepcji współpracy między OZE miały szanse powodzenia?

UCZESTNICY:

 • Sylwia Koch-Kopyszko, UPEBI
 • Dr Stanislaw M. Pietruszko, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
 • Kamil Szydłowski, SMEW 
 • dr. hab. Krzysztof Madajewski, Prof. IEn, IEn Oddział Gdańsk
 • Dariusz Bliźniak, TRMEW Obrót  
 • Arnold Rabiega, KIER 

SALA (NAREW)

Seminarium „Perspektywy rozwoju Fotowoltaiki w Polsce”

 • Fotowoltaika – obecny stan sektora - dr S.M. Pietruszko, PV Poland
 • Otoczenie legislacyjne wpływające na inwestycje w fotowoltaikę – ustawa o OZE i rozporządzenia - dr S.M. Pietruszko, PV Poland
 • Koszt inwestycji i ocena jej opłacalności dla prosumenta wynikająca Ustawy OZE - dr S.M. Pietruszko, PV Poland
 • System aukcyjny (ogólnie): ceny referencyjne, wolumeny na 2017 r., wnioski z pierwszej aukcji przeprowadzonej w dniu 30.12.2016 - dr S.M. Pietruszko, PV Poland
14:45 – 15:00 Przerwa kawowa
15:00-16:30

(SALA MISSISSIPI)

Współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym
Moderator: Wojciech Cetnarski, PSEW

 • Analiza potencjalnych problemów bilansowania KSE z generacją wiatrową w perspektywie 2025 oraz 2030 - prof. dr. hab. Piotr Kacejko, Politechnika Lubelska
 • Możliwości świadczenia i zapotrzebowanie w KSE na usługi regulacyjne dostarczane przez generację wiatrową w Polsce - dr. hab. Krzysztof Madajewski, IEn Oddział Gdańsk
 • Rodzaje i komponenty systemów PV: moduły, falowniki, zabezpieczenia, konstrukcje mocujące, okablowanie - Szymon Witoszek - Fronius Polska
 • Wydajność, trwałość i serwis gwarancyjny instalacji PV- Szymon Witoszek - Fronius Polska
 • Rozkład promieniowania słonecznego w Polsce, uzysk energetyczny z jednostki mocy - Szymon Witoszek - Fronius Polska
09:00 – 18:00 Targi
20:00 Gala Dinner

 

DZIEŃ DRUGI
21 CZERWCA 2017
09:00 - 10:00 Rejestracja uczestników
 

BLOK DLA OPERATORÓW FARM WIATROWYCH

 
10.00 – 11.30

(SALA NAREW)

Modernizacja i ulepszanie turbin 
Moderator: Janusz Gajowiecki, PSEW

 • Definicja modernizacji oraz parametry użytkowe – co to jest, jak je interpretować. Dylematy na styku bieżącej eksploatacji farm i zapisów odpowiednich ustaw – dr Kamila Tarnacka, PSEW
 • Wzrost sprawności turbin wiatrowych poprzez poprawę charakterystyk  aerodynamicznych - prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Doerffer, IMP PAN 
 • Dostępne na rynku rozwiązania poprawiające efektywność pracy turbin – CASE STUDY - Ture Bergholdt, Siemens Gamesa

(SALA MISSISSIPI)

OZE i energetyka wiatrowa w polityce energetycznej Unii Europejskiej
Moderator: Szymon Kowalski, Tauron Polska Energia S.A.

 • Rynek mocy a Pakiet Zimowy - miejsce dla OZE?- Maciej Szambelańczyk, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
 • Funkcjonowanie OZE w systemie elektroenergetycznym perspektywa Pakietu Zimowego - Przemysław Kałek, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.
 • Europejski „pakiet czystej energii” - szanse i zagrożenia dla branży energetyki odnawialnej - Corinna Klessmann, Ecofys
 • Pakiet Zimowy – wyzwania dla uczestników rynku energii – Jaromir Peconka, Eco-Wind Construction S.A.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00

(SALA NAREW)

Optymalizacja kosztów i przychodów w świetle zbliżających się zmian cz. I
Moderator: Łukasz Zagórski, PSEW

 • Zmiany w sprzedaży energii wyprodukowanej z EWI od 1 stycznia 2018 – jak w ramach bieżącej sytuacji zaplanować sprzedaż - Arkadiusz Zieleźny, Polenergia Obrót
 • iSpin technology – jak optymalizować przychody na farmie wiatrowej - Karl Fatrdla, ROMO Wind AG, Romuald Siatecki, Rensys Sp. z o. o.
 • RCM – reliability centred maintenance. Nowe podejście do prowadzenia serwisu turbin wiatrowych - Arkadiusz Burnos, BalticBerg Consulting

(SALA MISSISSIPI)

Offshore w zrównoważonym miksie energetycznym Polski
Moderator: dr Wojciech Sztuba, TPA Poland

ZAGADNIENIA:

 • Rynek offshore w Polsce - potencjał rozwoju w świetle najnowszych informacji i raportów, Przedstawienie statusu polskich projektów i harmonogramu dalszych prac. 
 • Łańcuch dostaw. Jak zbudować polską sieć zaopatrzenia dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce? 
 • Co się musi się wydarzyć, żeby offshore w Polsce mógł się rozwijać? Dyskusja na temat szans i zagrożeń wynikających z otoczenia prawnego i politycznego. 

Zaproszeni goście:

 • Ole Egberg Mikkelsen, Ambasador Królestwa Danii w Polsce
 • Albert Juanola Freixas, Head of Offshore - CEZ a.s.
 • Jan Hambura, Członek Zarządu, ST³ Offshore sp. z o.o.
 • Krzysztof Tyszkiewicz, Wiceprezes PSEW
 • Paweł Przybylski, Siemens Wind Power 
 • Przedstawiciel Polenergia S.A.
13.00 – 13.45 Lunch
13.45 – 15.15

(SALA NAREW)

Optymalizacja kosztów i przychodów w świetle zbliżających się zmian cz. II

Multibrand wykonywany przez OEM, czyli obsługa serwisowa turbin innych producentów w rękach VESTAS  - Rafał Borkowski, Vestas

II prezentacja wprowadzająca - Wojciech Łużniak, Deutsche Windtechnik Sp. z o.o. 

Debata podsumowująca:
Moderator: Robert Macias, Innogy Renewables
Elastyczność w podejściu do kontraktów serwisowych. Multibranding/ kontrakty modułowe

Uczestnicy:

 • Wojciech Łużniak, Deutsche Windtechnik Sp. z o.o. 
 • Michał Sękal, ENERGA Wytwarzanie S.A. 
 • Michał Chojnacki, Członek Zarządu – Country Manager Nordex Polska Sp. z o.o.
 • Przedstawiciel PGE Energia Odnawialna S.A.
 • Marios Stathousis, Vestas
 • Florian Leuthold, Dyrektor Operacyjny, Vortex Energy Polska sp. z o.o.
 • Arkadiusz Przesławski, Siemens Gamesa
 • Marcin Lohmann, Polenergia S.A.

 

(SALA MISSISSIPI)

Akceptacja społeczna inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną

Moderator: dr Magdalena Klera-Nowopolska, PSEW

 • Energetyka wiatrowa na tle innych źródeł energii w polskiej opinii publicznej - Marek Garlicki, Indicator
 • Dialog a nie marketing – jak budować akceptację dla inwestycji infrastrukturalnych wśród lokalnych społeczności? - Mariusz Wawer, Deloitte
 • Inwestycje w energetykę wiatrową i ich akceptacja na przykładzie gminy Bobowo - Sylwester Patrzykąt, Wójt gminy Bobowo
 • Margonin – ekologiczna gmina - Janusz Piechocki, Burmistrz Gminy Margonin
09.30 – 15.30 Targi

PSEW zastrzega sobie prawo do zmian w programie

1326
uczestników w 2016
55
wystawców w 2016
55
prelegentów w 2016