Newsletter
Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem bieżących informacji na temat wydarzenia prosimy o wypełnienie formularza:

Patron honorowy
URE
Partner medialny
wysokie napięcie
Powrót

Konferencja

Konferencja

Dotychczas tematyka Konferencji ograniczała się do zagadnień związanych bezpośrednio z branżą energetyki wiatrowej. Celem tegorocznej Konferencji i Targów, zatytułowanej „Energetyka wiatrowa – nowe otwarcie”, jest szersze spojrzenie - wpisanie się w dyskusję nad optymalnym miksem energetycznym dla Polski, w którym różne odnawialne źródła energii mogą efektywnie wspomagać pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wspierając jednocześnie rozwój gospodarczy oraz innowacyjność polskiej gospodarki. Postęp z jakim mamy obecnie do czynienia w  odnawialnych technologiach wytwarzania energii, doprowadzi w niedalekiej przyszłości do tzw. „grid parity” –  zrównania cen prądu elektrycznego z OZE z ceną prądu z tradycyjnych źródeł. Rozwój energetyki opartej o dostępne lokalnie źródła odnawialne, np. w ramach wprowadzanych przez polski rząd klastrów, ma szanse znacząco zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, przyczyniając się do szeregu korzyści: ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Jako organizatorowi zależy nam szczególnie aby unaocznić jak ten ogromny potencjał tkwiący w odnawialnych źródłach energii można najlepiej wykorzystać, i jakie warunki muszą być spełnione aby to było możliwe.

1326
uczestników w 2016
55
wystawców w 2016
55
prelegentów w 2016